Forsiden

Høringssvar fra Anne Kirsten Gangeskar

Dato: 03.03.2022

Eg seier nei til dette høingsforslaget og ber om at det forkastes.