Forsiden

Høringssvar fra Kristel Agathe Brynlund

Dato: 14.02.2022

Vaksinepass er det samme som det Tyskland gjorde mot jødene. Dette vil dele samfunnet i to. Den ene delen av samfunnet får gjøre det de ønsker mens den andre delen blir så å si stengt ute. Folk må få selv velge om de ønsker å vaksinere seg, min kropp mitt valg. Vi har en såpass stor andel av befolkningen som er full vaksinert, så en slik ordning med vaksinepass har null nytte for smitten sin del. De som er uvaksinerte må selv kunne passe på seg selv når de er blant mye folk, dette er voksne folk som kan tenke selv. Vi sier vi er ett demokratisk land, og hvis dette faktisk er sant så er dette valget allerede avgjort av folket. Folket ønsker ikke et vaksinepass. Stopp dette tullet å ta heller tak i noe som betyr noe.