Forsiden

Høringssvar fra Janne

Dato: 21.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette forslaget skal forkastes. Det blir ikke aktuelt. Jeg sier Nei .