Forsiden

Høringssvar fra Barbro Helen Meisund

Dato: 28.02.2022

Er absolutt imot vidreføring av koronapass.

Dette strider i mot mine grunnleggende menneskerettigheter.