Forsiden

Høringssvar fra Gry Grønseth

Dato: 16.02.2022

Jeg sier et kraftig NEI til innføring av koronasertifikat. Det er ingenting når det gjelder tiltakene for reduksjon av smitte med korona som stemmer overens med mine erfaringer gjennom 40 år som sykepleier, 30 år av disse som intensivsykepleier. Det strider i mot mange punkter i Grunnloven, i Nürnbergkodeksen, i Menneskerettighetene, i Helsinkideklarasjonen. Jeg gjentar ikke disse her, da dere forutsettes godt kjent med alt lovverk som beslutningstagere som angår det norske folk. Det er innlysende at innføring av et koronasertifikat ikke handler om smittevern men om kontroll av befolkningen, også i strid med alle de verdier et såkalt demokrati skal stå for.