Forsiden

Høringssvar fra EVY JOHANNE LOFNES

Dato: 04.03.2022

Å innføre tvangsvaksinering av barn og voksne er brudd på Grunnloven, Nurnberglovene og våre demokratiske friheter, i tillegg til at det er usedvanlig inhumant.

Det er også i strid med Europarådets resolusjon av 27.01.21 der det understrekes at ingen skal diskrimineres om de velger å ikke la seg vaksinere.

Jeg mener at innføring av et vaksinepass og tvangsvaksinering slik det er foreslått, også vil stride mot grunnleggende menneskerettigheter. Det strider mot retten til et informert samtykke, vern om personvern, retten til arbeid, respekt for privatlivet, begrensninger i forsamlings- og organisasjonsfrihet og retten til bevegelsesfrihet og det å ta egne kvalifiserte valg.

Punktet på side 30 hvor det åpnes for at uvaksinerte kan fratas lønn og få sparken strider mot all fornuft og hører mer hjemme i et skrekkherredømme.

Jeg kan ikke på noen måte samtykke til en forlengelse av de "midlertidige" bestemmelsen om koronasertifikat/vaksinepass slik Regjeringen foreslår i denne høringen. Bestemmelsen må opphøre så snart det er mulig.