Forsiden

Høringssvar fra Elin Hjørnevik

Dato: 04.03.2022

Det er mange grunner til å skrote ideen om koronasertifika. Norge identifiserer seg med begrepene Likeverd, Tillit, Demokratisk rettstat og Forutsigbarhet i den offentlige forvaltningen. Samtlige av disse identitesmarkørene for Norge, vil bli skadelidende ved innføring av koronasertifikat.

Likeverd: Ved innføring av koronsertifikat vil folket bli gruppert som verdige eller som uverdige, og skillelinjene mellom grupperingene er ikke medisinsk eller smittevernfaglig begrunnet, men synes i stor grad å være synsing eller politisk begrunnet.

Tillit: Det norske folk har stor grad av tillit til myndighetene. Dette viser seg igjen i den høye andelen av vaksinerte, - blant de høyeste i verden nettopp fordi folket har tillit til de rådene myndighetene gir og følger disse. Vaksinering er i pr i dag frivillig, men om myndighetene innfører koronasertifikat blir det inndirekte også en innføring av vaksinetvang. Dette blir fort en vond sirkel: myndighetene viser at de ikke har tillit til at folket tar gode selvstendige valg - noe som fører til at folket får mistillit til myndighetene, og så er spiralen igang.

Demokratisk rettstat: Om koronsertifikat innføres får vi et overvåkings- og kontrollregime som ikke er forenlig med Norges identitet som en demokratisk rettstat.

Forutsigbarhet: Et koronasertifikat gir ingen av oss forutsigbarhet - man kan ha det i hånden den ene dagen, men ikke neste dag. Ingen vet hvor mange vaksinedoser man til slutt ender opp med å måtte ta for å beholde sertifikatet, ei heller etterhvert hvor lenge hver vaksinedose innfrir kravene til koronasertifikat. Og er man uheldig og får bivirkninger etter en av dosene og derfor blir frarådet å ta flere doser, så er man fort over i gruppen blant de uverdige - som ikke får koronapass.