Forsiden

Høringssvar fra Dag Frode Urtveit

Dato: 14.02.2022

Svartype: Med merknad
Å presse vaksinene på folk er høyst problematisk i forhold til vanlige menneskerettigher. De har ikke vært i nærheten av å fullføre vanlige fase 3 tester. Vi har ikke langvarige testdata og vet ikke konsekvensen av å ta gjentatte doser mRNA-injeksjoner. Hvor mange vil bli syke eller dø av dette på lang sikt ? Ingen vet. American Heart Association melder i fagbladet Circulation om drastisk økning i fareverdier for hjerteproblemer etter massevaksinasjonen begynte (https://www.ahajournals.org/.../circ.144.suppl_1.10712...). Er det bare tilfeldig ?
Flere patologer, bl.a. tysk professor meldt i Augsburger Allgemeinde i fjor, og to andre på pathologie-konferenz.de, legger frem funn om at injeksjonene er grunn til en betydelig del av dødsfallene, bl.a. immunproblemer og hjerteproblemer. Hvordan vet vi at de tar feil ? Hvis de har rett kan dødstallene av injeksjone vært langt høyere enn det som er offisielt akseptert.
Hvor mange vil få problem med immunsystem ? Hjerte ? Fertilitet ? Kreft ? Neurologiske skader eller nevrodegenerative lidelser ? Jeg ser folk med mye utdanning, inkl professorer, advare om slikt. Vi har ingen langvarig fagfellevurdert forskning på dette.
Og hvordan vil massevaksinering som ikke stopper smittespredning påvirke utvikling av viruset ?
Det har tidligere vært et akseptert prinsipp at medisinsk behandling eller vaksinering skal være valgfri. Å oppheve dette for injeksjoner som er relativt eksperimentelle (har noen mRNA-vaksiner har vært brukt for mennesker tidligere?) og ikke har fullført vanlig testing innebærer i praksis å gjøre hele landet til forsøksdyr. Å segregere samfunnet med koronasertifikat i de "rene" og "urene" er uansett meningsløst når vaksinene ikke stopper smittespredning.
Er det fornuftig å oppheve det som tidligere har vært sett på som vanlige menneskerettigheter og innføre medisinsk apartheid på grunn av et virus med en eller to promille dødelighet ? NEI.
Jeg mistenker derfor at det er andre hensikter enn de smittevernsfaglige som ligger bak. EU har dokumenter fra 2019 der de planlegger innføring av vaksinepass i 2022. Er Norge en del av den agendaen ?