Forsiden

Høringssvar fra Anne Kari Solberg

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

Et koronasertifikat hører ikke hjemme hverken i Norge eller resten av verden. Dette seriifikatet er ikke ment til bruk for og hindre smitte eller sykdom. Pandemien blir brukt som en unnskyldning for innføring, og denne unnskyldingen er ikke holdbar når vasksinerte smitter like mye som uvaksinerte, og det viser seg at vaksinen gir svært begrenset beskyttelse mot sykdom etter som mnd går... Selv om det skulle vært slik at vaksinen beskyttet mot smitte mener jeg et slikt pass vil være ødeleggende og begrense mennerskers frihet til og velge hva slags medisinering de ønsker, og kanskje føre til "tvangsvaksinasjon" forde man mister sine rettigheter om man ikke gjør som myndighetene sier.Senere vil dette kunne gjelde helt andre forhold enn vaksinasjon, og menneskers frihet til og bevege seg fritt, ha en jobb osv, vil kunne begrenses . Derfor sier jeg nei til vaksinepass/koronapass. Norge burde gå foran som et godt eksempel og hjelpe til slik at også resten av verden legger ned bruken av et slikt segreneringspass!