Forsiden

Høringssvar fra Gabriella Backman

Dato: 18.02.2022

Høringsforslaget må forkastes da dette er et særdeles inngripende forslag til segregering og direkte diskriminering, i et demokratisk, sivilisert og fritt land!