Forsiden

Høringssvar fra Hildegunn sortland

Dato: 11.02.2022

Nei!!

Som norsk borgar nektar eg å godta forlenging av denne segregeringsordningen her. Dette har ingenting med smittevern å gjere, og eg finn meg ikkje i å bli frårøva bevegelsesfridom og personvern rundt mine helseopplysningar!