Forsiden

Høringssvar fra Are Godøy

Dato: 15.02.2022

Vi skal IKKE ha et kontrolltyrani når det kommer til medisinering av mennesker!!

Og vi skal heller IKKE ha segregering av vaksinerte og uvaksinerte mennesker!!

Totalt uakseptabelt!!!