Forsiden

Høringssvar fra Espen

Dato: 14.02.2022

Dette er et unødvendig, farlig og meningsløst inngripende tiltak i menneskers liv. Spesielt gjelder dette for Norges befolkning, som har vist seg å ha stor tiltro til de føringer/anbefalinger som har kommet fra myndighetene under en pandemi. Her behøves ikke et pass for å være med på en eventuell fremtidig dugnad. Bruk gullerot - ikke pisk.

Innføringen av dette vil mest sannsynlig ha større negative konsekvenser enn positive. Negativ effekt i form av sivil ulydighet, uansett konsekvens for den enkelte. Folk flest i Norge vil ikke godta dette da frihet og selvbestemmelse fortsatt står sterkt i Norges befolkning. At dette i det hele tatt kommer opp på høring viser bare hvor naive myndighetene tror befolkningen faktisk er. Ikke undervurder individet ved å tre meningsløse "ulv ulv" tiltak nedover hodene på befolkningen, det vil få enorme konsekvenser for selve grunnpilaren i samfunnet - demokratiet.