Forsiden

Høringssvar fra Birgitte Liseth

Dato: 02.03.2022

Hei. Jeg ønsker et fritt samfunn der ingen blir tvunget til medesinsk behandling eller utestengt fra samfunnet.

Syntes er skremmende høring og håper dere tenker dere godt om.

Dette er ikke et samfunn jeg ønsker leve i.