Forsiden

Høringssvar fra Anders Hommersand

Dato: 25.02.2022

Nei til koronapass og diskriminering! Mennesker har først og fremst ansvar for egen helse, og noe som burde blitt påpekt i norsk media mye mer enn det som blir lagt frem i dag. At en kan bli nektet adgang til jobb, resturanter, konserter, teater og lignende hører ikke hjemme i et demokrati, der en fritt kan velge hva som er best for en selv. Det at dere kan nekte uvaksinerte adgang på arbeidsplass, samt avskjedige eller ikke utbetale lønn hvis en ikke blir vaksinert er for meg helt uforståelig. Til dere som sitter med makta i Norge, dere skal yte makten for folket, ikke ta makten fra dem.

Med vennlig hilsen
Anders Hommersand