Forsiden

Høringssvar fra Frode Aasheim

Dato: 04.03.2022

Koronasertifikat må avvikles helt.

Koronasertifikat er i mot norsk etikk og norske verdier som det "gamle" Norge er bygd på, og mange tusen døde og led for under 2. verdenskrig.

I tillegg er koronasertifikat imot 6 artikler i menneskerettighetene, 5 punkter i Grunnloven, og 8 punkter i Nürnbergkodeksen i følge en ytring.

Østerrike har vedtatt at staten eier sine innbyggeres kropper ved å tvangsvaksinere alle. Italia vil tvangsvaksinere alle over 50 år.

Dette for en medisinsk intervensjon som fortsatt er i fase 3 frem til 2023. Altså fortsatt ikke er lovelig å gi til personer om WHOs pandemierklæring vil noen gang gå vekk.

Og Norge har ikke protestert på at menneskerettighetene blir brutt i disse landene, og flere andre.

Det nye Norge som nå utvikler seg er skremmende. Der grunnloven flere ganger settes til side over en kopp kaffe, og dermed er vi i ferd med å få et kollektiv politisk styring som bare kan kalles "Vidkun II"

Med erfaringen vi har hatt de siste 2 år, samt enigheten i Glasgow og uttalelser fra Bank of England, EU osv, så vil denne IDen bli utvidet til å følge folks CO2 utslipp - hvilken mat de kjøper, hvor mange reiser de har tatt osv. Teknologien er allerede på plass for å ta vekk alt det Norge en gang stod for.

Ikke vær som Vidkun.

Hilsen

Frode Aasheim