Forsiden

Høringssvar fra Christen O Sverkmo

Dato: 14.02.2022

Jeg aksepterer ikke at norsk grunnlov krenkes.
Jeg aksepterer ikke at de suverent overordnede menneskerettene krenkes.
Ei heller andre Internasjonale lover som Nürnberg kodene, FN konvensjoner, EMK m.fl.
De covid tiltak staten Norge uten lovhjemmel har igangsatt de to siste årene kreves umiddelbart opphevet.
Det skal straks igangsettes tiltak som har som mål å redde flest mulig vaksineskadde, umiddelbart.
Regjeringen bes etter dette gå av.
Hilsen menneskerettsforkjemper
Chris Overgaard Sverkmo