Forsiden

Høringssvar fra Kjell Arne Høyvik

Dato: 15.02.2022

Mildt sagt sjokkerende at man vurderer å forlenge reglene for koronasertifikat. Med tanke på at reglene for grønt sertifikat gjentatte ganger har blitt endret innenfor EU og Norge, slik at nå kun ca. 53% av Norges befolkning tilfredsstiller nåværende kriteria om 3 doser for grønt sertifikat.

C19 vaksinene oppfyller heller ikke kriteriet iht. https://sml.snl.no/vaksine som sier at «Vaksine er et preparat som brukes til å stimulere immunapparatet slik at den som vaksineres, blir immun uten å gjennomgå sykdom». Så med andre ord eksisterer det pr. dags dato ingen vaksine for Omikron eller Delta varianten av viruset.

Koronasertifikatet er i verstefall spikeren i kista for alt av egen rett for Norske statsborgere til å bestemme over egen kropp, og der man til stadighet kan bli presset av Staten til å ta nød godkjente produkter for at man skal få beholde borgerrettigheter som man tar for gitt i et demokrati og i en rettstat som Norge.

Dersom man summerer opp alt av rapporterte bivirkninger iht. årsrapportene fra Statens Legemiddelverk for alt av medisiner og vaksiner for perioden 2007-2018 får man totalt 37319 rapporterte mistenkte bivirkninger for denne perioden. Mens det pr. 3 februar 2022 er rapportert 54657 mistenkte bivirkninger for de nød godkjente C19 vaksinene. At disse produktene fortsatt presses på barn og unge som har minimal risiko for alvorlig C19 sykdom i mange land er mildt sagt sjokkerende.

Omikron har nå også vist seg å være et relativt mildt virus. Og iht. siste ukesrapport for uke 5 fra FHI oppgis det «En veldig lav andel av meldte tilfeller (0,13 %) legges inn i sykehus for covid-19». Med tanke på at antall meldte tilfeller kun er toppen av isfjellet, og at risikoen for død ved vanlig influensa infeksjon er 0.1% faller forlengelsen av koronasertifikat dermed på sin egen urimmelighet.