Forsiden

Høringssvar fra Harald Riisland

Dato: 27.02.2022

Eg protesterer på det sterkaste mot ei segregering av befolkninga på grunn av vaksinestatus. Vaksinering skal vere frivillig, og skal ikkje brukast til å utestenge uvaksinerte frå samfunnet.Kriselover skal i verste fall bestemmast i det Norske storting,og ikkje påleggast oss av WHO eller EU .

Korona sertifikat/vaksine pass må ikkje innførast på permanent basis.

Det er den Norsle grunnlova som skal gjelde, og ikkje lover og reglar som blir pålagt oss av WHO,EU og andre udemokratiske instansar !