Forsiden

Høringssvar fra Dag Thomas Rogstad

Dato: 13.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette skal ikke gjennomføres. Jeg sier Nei