Forsiden

Høringssvar fra Eilif Johannesen

Dato: 24.02.2022

1) Koronasertifikatet bryter med det grunnleggende livssyn som vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn fra.
2) Koronasertifikat bryter menneskerettighetene
3) Koronasertifikat bryter grunnloven
4) Koronasertifikat bryter Nürnbergkodeksen
5) Koronasertifikat er udemokratisk
6) Koronasertifikat er uvitenskapelig
7) Koronasertifikat rammer alle
8) Koronasertifikat er et kontrolltiltak
9) Koronasertifikat segregerer
10) Koronasertifikat må fornyes så ofte at det er helt umulig å holde det gyldig
11) Koronasertifikat kan misbrukes til å håndtere andre forhold enn en påstått pandemi
12) Alt knyttet til Corona er holdt hemmelig. Det er selvmotsigende å holde noe hemmelig når det påstås at dette har betydning for liv og helse
13) FHI har sagt at et sertifikat ikke påvirker spredning av virus.