Forsiden

Høringssvar fra Hilde Kaasen

Dato: 14.02.2022

Jeg er imot koronapass da dette strider mot grunnleggende menneskerettigheter. Det hører ikke hjemme i et fritt og demokratisk samfunn.