Forsiden

Høringssvar fra Karianne Tørnby

Dato: 12.02.2022

Dette forslaget må forkastes. Jeg sier nei til dette.