Forsiden

Høringssvar fra Gunnar Svensen

Dato: 01.03.2022

Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat samt forslag om å justere ordlyden i de samme bestemmelsene må forkastes.

Vaksinering må for alltid være frivillig. Retten til å bestemme over sin egen kropp er en av grunnpillarene i et fritt demokratisk samfunn. All medisinsk behandling skal være etter informert samtykke. Hvis dette ikke opprettholdes bryter det med både Grunnlov og menneskerettigheter. Den dagen det kan innføres vaksinetvang har vi ikke lenger et fullverdig og fritt demokrati i Norge.

Koronapass må aldri innføres. Den segregering og forskjellsbehandlingen det legges opp til er ikke et demokrati verdig med blant annet utestengelse fra diverse arenaer samt begrenset bevegelsesfrihet. I tillegg kommer at det legger grunnlag for en overvåking og kontroll av innbyggere som vi ikke vil ha. I praksis vil det også føre til vaksinetvang fordi svært mange da vil se seg nødt til å ta en vaksine de ikke trenger og kanskje ikke tåler kun for å opprettholde sitt vanlige liv og ta seg av sine vanlige plikter.

Lovutvidelsen skulle være midlertidig og gjelde i en krisesituasjon. Dette taler også for at en ikke skal forlenge disse bestemmelsene.

De korte høringsfristene i så prinsipielt viktige saker (både nå og i forrige runde) stiller jeg meg undrende til.

Svake grupper skal beskyttes så langt det er mulig men en må ikke innføre tiltak under dekke av gode intensjoner som gjør at en mister demokrati og frihet på veien.