Forsiden

Høringssvar fra Bent

Dato: 24.02.2022

Svartype: Med merknad

Å forlenge restriksjoner nå, har ingenting for seg, annet enn å fortsatt underkue og overgripe befolkningens frihet.

Dette må ophøre nå!