Forsiden

Høringssvar fra Dag Andre Andersen

Dato: 22.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette er så lite demokratisk og Norge er ett demokratisk land.

Dere bryter mennskerettigheter og nurbergtraktaten med og innføre disse tyranniske lover...

Hvordan kan en godta at folk som tar eget selvstendig valg om hva man putter i kroppen sin, plutselig skal kunne tvinges..

Det er diktatur og dere vet det.

En uvaksinert er like mye verdt som en vaksinert.

Alle land styres jo etter WEF.

Hvor mange har fått bivirkninger av denne eksperimentelle vaksinen, jo 5500 personer som har fått livet ødelagt eller forkortet og de er ikke 82 år som de corona døde er i gjennomsnitt.

Og de er bare 1400 døde, altså mange flere r ødelagt av vaksinen og dette skal dere lage lover som tvinger folk til og ta..

Skamme seg vi er ikke FACISTER