Forsiden

Høringssvar fra Eirik Værnes

Dato: 04.03.2022

Alle som har tålmodighet til å lese gjennom høringsnotatet og evnen til å reflektere selv vil se de autoritære trekkene som kommer frem her. Noen ganger skjuler de seg mellom linjene, andre ganger hopper de frem og roper høyt og tydelig. Vi er vant til å se for oss at verden beveger seg mot mer frihet, mer respekt, mer empati og forståelse. Men noen har benyttet seg av den frykten mange har for å bli syke og for å dø til å begrense retten vi har til å bevege oss fritt og gjøre som vi vil innenfor lovens rammer. Heldigvis er det flere og flere som ser at myndighetenes behov for kontroll ikke har noe med helse å gjøre. Når vaksinerte også kan smitte faller selve poenget med koronasertifikatet bort, og intensjonen bak innføringen står igjen klart og tydelig: det er et kontrolltiltak.

Så, jeg sier nei til forslagene som legges frem i dette høringsnotatet om forlengelse av bruken av koronasertifikatet.