Forsiden

Høringssvar fra Christopher Dane Bjørge Frøiland

Dato: 04.03.2022

Jeg mener at ordningen med koronasertefikat ikke bør forlenges. Jeg blir skremt av det jeg har lest i høringsnotatet. Forslaget gir myndighetene tilgang til alt for inngripende tiltak med alt for svak begrunnelse. Jeg håper at de folkevalgte vil respektere borgernes frihet og rettigheter og stole på at vi kan finne andre og mindre autoritære løsninger hvis det skulle komme nye varianter av covid som faktisk er farlig for store deler av befolkningen. Man kommer lengre med sunn fornuft og frihet under ansvar enn med tvang og maktbruk.