Forsiden

Høringssvar fra Kim

Dato: 16.02.2022

Dette forslaget må forkastes, jeg sier nei til dette.