Forsiden

Høringssvar fra Bård Thomas Hesvik

Dato: 16.02.2022

"Vi vil ha "vaksine" for da får vi reise." Låter det kjent?

"Vi vil ha "vaksine"-pass for da får vi reise." Hmmm... Ikke så langt unna det heller...

Har "vaksinen" stoppet spredning av "viruset"? NEI!

Har "vaksinen" stoppet infeksjon av "viruset"? NEI!

Er "vaksinen" trygg? NEI!

Er "vaksinen" effektiv? NEI!

Har mange dødd av "viruset", sett f.eks. i forhold til sesong-influensa? NEI!

Har mange blitt rammet av alvorlige bivirkninger etter å ha mottatt "vaksinen"? JA!

Har mange dødd etter å ha mottatt "vaksinen"? JA!

"Vaksinerte" og "uvaksinerte" må stå sammen mot vaksinepasset.

Av den enkle grunn at det er ingen som kan vite hvilken gruppe de tilhører i morgen.

Begrepet «uvaksinert» beskriver ikke bare dem som ikke har tatt vaksinen.

De uvaksinerte er også dem som ikke kan ta vaksinen.

- dem som har bare tatt ett skudd.

- dem som har tatt to skudd men ikke vil ta flere.

- dem som ble alvorlig skadet av vaksinen og ikke vil ta flere.

Siden begrepet vaksinert bare gjelder de som nylig har tatt siste dose,

så er de uvaksinerte potensielt alle kvinner, menn og barn i Norge.

Et vaksinepass vil segregere det norske folk; De med siste dose og de uten.

Og de store spørsmålet blir : når blir siste dose? Svaret = ALDRI.

Vi står ovenfor en svært alvorlig situasjon.

Dette er den største globale krise i moderne historie, ja på noen punkt MENNESKEHETENS HISTORIE, og en ting burde være helt klart for alle.

Vaksinepasset vil ikke bare kontrollere hvor mange doser du har tatt.

Det vil kontrollere alt.

Et vaksinepass vil frata oss alle friheter og rettigheter vi har idag. Et slikt pass vil bli en biodigital identifikasjon som blir en kombinasjon av førerkort, bankkort, vaksinepass, borgerpass og nasjonalt pass integrert med all tilgjengelig digital informasjon om hver av oss.

Absolutt alle rettigheter og friheter vil bli knyttet til en grønn eller rød kode.

Men uansett farge på kode vil du ikke lenger ha rett til personvern eller privatliv.

La meg ta noen eksempler fra andre land som innfører vaksinepass: Uten gørnn kode blir det:

Ingen barnehage

Ingen skole

Ingen bilkjøring eller offentlig transport

Du vil ikke kunne bevege deg fritt i landet

Du vil ikke kunne reise inn og ut av landet

Du vil faktisk ikke kunne flykte fra landet

Vi vil bli som i Nord Korea, fengslet i vårt eget land og hjem

Du vil ikke kunne stemme i valg

Det blir ingen restaurant, kino eller konsert

Du vil ikke få helsetjenester

Ingen tannlege, optiker eller frisør

Du vil ikke kunne selge eller kjøpe

Du vil ikke kunne handle mat i butikkene

Du vil ikke kunne gå på jobb

Det eneste som vil fungere likt uten grønn kode er bøter, straff og rulleblad.

Hva skal til for å få grønn kode?

Til å begynne med må du ta en "vaksine" hver tredje eller sjette måned.

Tredje dose er bare starten på en hverdag hvor alle mennesker konstant "vaksinerer" seg.

Alle utbrudd av sykdommer vil skyldes på de som ikke har tatt siste dose.

Barn vil bli født inn i en verden hvor de automatisk blir innlemmet i et livslangt abonnent med farmasøyt gigantene.

Den nye normalen.

I flere land - utenfor Kina - mister du grønn kode hvis du ikke har betalt regningene dine i tide, andre steder sperrer de bankkonto hvis du ikke har tatt siste dose.

La meg gjenta:

I Kina må du slette ikke godtatte FB innlegg for å beholde grønn kode.

Hva har dette med helse å gjøre?

Den eneste vei til grønn kode er å leve slik staten vil du skal leve. Tenke slik staten vil du skal tenke. Kun si det staten tillater deg å si, og kun gjøre de ting staten tillater deg å gjøre.

Vaksinepass vil bli et mareritt, et mareritt vi ikke kan våkne opp fra.

Etter to år med tiltak og "vaksinering", restriksjoner og lockdowns, med munnbind og en meter avstand, er vi like langt.

Uansett hva vi gjør eller hvor lydige vi er, er det aldri nok til at vi får friheten vår tilbake.

Så vi må si NOK ER NOK og ta friheten tilbake.

Dette passet har ingenting med helse å gjøre. Selv FHI innrømmer at vaksinepasset ikke vil hindre smitte.

Så lenge vaksinerte smitter/smittes like mye som uvaksinerte vil et vaksinepass kun vise lydighet, ikke om du kan smitte andre eller ikke.

Så et vaksinepass er et lydighetspass.

Og det er ulovlig.

La meg gjenta.

Et vaksinepass er ulovlig.

Det bryter norsk lov. Det bryter internasjonal lov.

Det bryter med menneskerettighetene.

Til og med vaksinen som er utgangspunktet for dette lydighetspasset er ulovlig.

Vaksineringen bryter enn rekke norske lover, fra pasientrettigheter til personvern til menneskerett.

Ikke en eneste vaksine i Norge har blitt satt med fullt informert og samtykke. Selv når man spør om informasjon om "vaksinen", får man ikke svar!

Unntakslover er per definisjon lover som bryter grunnloven.

Ellers ville ikke unntaket være nødvendig. Og unntaket var basert på løgn, og er derfor ulovlig.

At vi står i en pandemi beror på en enkel definisjonsendring som skjedde i WHO 4. mai 2009 da sykdom og død ble fjernet fra kravet for at en epedemi skulle kunne erklæres som PANDEMI.

selv om våre folkevalgte i Norge har vedtatt at vi skal bruke dette lydighetspasset betyr ikke det at det er lovlig.

Vi kan ikke sette til side menneskerettighetene bare fordi vi mener at det er nødvendig.

Hva de norske myndighetene gjør og har gjort er ulovlig. Og det er farlig.

Menneskerettighetene ble skapt for å beskytte mennesker fra å gjenta de historiske grusomheter vi allerede har gått gjennom.

Rettighetene ble skapt av etterpåklokskap, av nødvendighet, av barmhjertighet. De ble skap for å beskytte det vanlige mennesket fra maktmisbruk og undertrykkelse.

Vi kan ikke ignorere menneskerettighetene.

Hvis norske tiltak bryter menneskerettighetene så viser vi at vi ikke har lært av historien og det viser at norske politikere er villige til å bryte norsk lov til å få viljen sin.

Det viser korrupsjon og kriminalitet, og svik av det norske folk som de egentlig jobber for.

Hva som skjer i Østerrike eller Tyskland,

i Nederland eller Litauen,

i Australia eller Italia

kan dere lese om i den frie presse som fremdeles eksisterer.

Jeg ikke er overrasket at det i Australia er den svekkede og fattige urbefolkningen som blir den første gruppe som med militærmakt blir tvunget inn i såkalte koronaleirer, og hvor barna blir separert og TVANGS-"vaksinert".

Disse leirene er omringet av 4 meter høye strømgjerder, noe frivillige leirer ikke er.

Men vi trenger ikke å se til Australia for eksempler.

Fordi vi finner mange her i Norge. Nylige eksempler; Jødene, Taterene og Samene.

Hva Norge gjorde med disse folkegruppene viser hvor galt det går når vi deler samfunnet opp i akseptere mennesker og ikke-aksepterte mennesker.

Oss mot dem mentalitet fører til umenneskeliggjøring, til forfølgelse, til hat, til tvang,

til tvangssterilisering og lobotomering, og ja…. til segregering eller Apartheid, medisinsk apartheid.

Så hvorfor er det så viktig at vi må si NEI til vaksinepass?

Hvorfor er det viktig at vi må si nei til et samfunn DELT ETTER "VAKSINESTATUS"?

Fordi vi må unngå å skape et skille, hvor en gruppe mennesker har flere rettigheter og større verdi enn en annen gruppe mennesker.

Det er ulovlig

Det er forkastelig.

Det er ondskap.

Vi kan ikke leve i frykt.

Vi må vise mot.

Si nei til vaksinepass.

Si nei til medisinsk apartheid.

Dette stopper når mange nok av oss sier stopp.

Da gjenstår bare ELEFANTEN I ROMMET; Hvorfor skjer dette?

Først og fremst; Vi står ikke i noen pandemi, det er bare en distrakjon og et verktøy for å undertrykke jordens befolkning. slik at den globalistiske eliten bedre kan gjennomtføre sine planer om å bringe hele verden under ETT TOTALITÆRT REGIME. Flere land er allerede formelt erklært å være under New World Order som bare er en annen betegnelse på One World Government. Dette støttes av de politikerne som vi tror vi har valgt, folk som JOBER FOR OSS, og de bruker VÅRE PENGER til å GJØRE OSS TIL SLAVER !

VI STÅR MIDT I 3. VERDENSKRIG; en hybrid krig;

en biologisk krig

en religiøs

en rasekrig

en informasjonskrig

en økonomisk krig

en cyber-krig

VI, FOLKET, MÅ STOPPE DETTE, ellers sklir vi inn i en SKYTEKRIG ! Frontene settes opp i dette øyeblikk; NATO og FN posisjonerer seg for krig! Amerika under den illegitime "president" Biden forsøker å påtvinge Ukraina "hjelp" mot Russland, som de slett ikke har bedt om og ikke ønsker!

Men, folket er i ferd med å våkne opp, SNØBALLEN RULLER, OG DEN BLIR BARE STØRRE OG STØRRE OG RULLER FORTERE OG FORTERE!!

KAMPEN ER LANGT FRA OVER; Når disse kriminelle, korrupte, onde, kreftene skjønner at de har tapt og det har allerede begynt, PRØVER DE Å TA HELE VERDEN MED SEG ! DET ER NÅ VI MÅ KJEMPE!

DET ER NÅ VI MÅ STÅ PÅ DEN RETTE SIDEN AV HISTORIEN !!