Forsiden

Høringssvar fra Astrid Edland Njærheim

Dato: 01.03.2022

Svartype: Med merknad

Nei til koronapass.

Jeg protesterer på det aller sterkeste mot dette forslaget. Det stider mot grunnloven, menneskerettighetene og Nürnberg-koden. Koronapass åpner opp for et medisinsk apartheid.