Forsiden

Høringssvar fra Angelica Jordan Røsnes

Dato: 28.02.2022

Forslaget må forkastes! Lovforslaget i høringsnotatet bryter med våre soleklare menneskerettigheter! Innføring av et koronasertifikat vil resultere i et apartheidsamfunn! Vi er frie og selvstendige mennesker - suverene i vår egen rett, og dette har ingen lov til å rokke på!

Hvis mitt svar på noen som helst måte blir sensurert, vil det bli tatt videre til sivilombudsmannen!