Forsiden

Høringssvar fra Elisabeth krussand

Dato: 14.02.2022

Jeg er imot corona sertifikat. Det er ikke bevist at det har en positv effekt på smitte utviklingen. Men det har store moralke dilemmaer. Og setter en gruppe utenfor. Det er udemokraisk og uakseptabelt. I tillegg viser det seg at den nye virus varianten omikron har et mindre alvorlig smitteforø;p og ikke er mer farlig enn en influensa.