Forsiden

Høringssvar fra kgrntvedt@gmail.com

Dato: 14.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette er uhørt! Dette kan ikke godtaes, det er brudd på menneske rettighetene. At denne loven skal stå over mennneskerettigheten hører ikke noen steds hjemme. Det på går ft en rettsavgjørele mot denne verdensomspennde injeksjonene, som jeg ber ti Gud om at de vinne. Dette er ingen vaksine.