Forsiden

Høringssvar fra Jørgen Kingren

Dato: 04.03.2022

Høringsforslaget om forlengelse av reglene om koronasertifikat må forkastes i sin helhet. Det åpner for grove brudd på grunnleggende menneskerettigheter og strider på mange sentrale punkter mot grunnloven. Sykdommen som ligger til grunn er på ingen måte av en slik art at det krever slike begrensinger og tiltak som sertifikatet åpner for. Dette er behørig bevist gjennom smitte- og dødstall gjennom de siste 2 år, dokumentet gjennom helsemyndighetene sin statistikk. Vider har disse selv innrømmet at vaksinene i svært liten grad påvirker evnen til å føre smitte videre og allerede her faller hele premisset for sertifikatet bort. Høringsnotatet må altså avvises i sin helhet, det hører på ingen måte hjemme i ett vestlig demokrati tuftet på menneskerettigheter og personlig frihet, spesielt retten til selv å bestemme hva som skal inntas i egen kropp.