Forsiden

Høringssvar fra Jan Erik Borgerud

Dato: 14.02.2022

Dette forslaget må forkastes. Jeg sier Nei til dette forslaget. Det gårikke an å frata vanlige mennesker helt selvfølgelige rettigheter.