Forsiden

Høringssvar fra Amir Shishegar

Dato: 25.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette forslaget må forkastes. Jeg sier nei til dette.