Forsiden

Høringssvar fra Anne-lise Hvidsten.

Dato: 11.02.2022

vi skal ikke ha noe slags slaveplassi et frott land.Mener regjeringen at folk er frie om de ikke kan bevege seg der de vil uten et særskilt pass? Minner ikke dette dere om noe helt annet og uhyggelig?Passet er ulovlig og bryter Nurnberg,Grunnloven og menneskerettighetene våres.Vi er frie mennesker.NEI til pass.Ja til friheten vi alt har nedfelt som en ukrenkelig rettighet.Vår natur rett overgår alt.