Forsiden

Høringssvar fra Kristian Nordal Ugstad

Dato: 01.03.2022

Svartype: Med merknad

NEI til forlengelse av reglene om koronosertifikat.

Demokratiet og friheten i Norge har siden 2020 og introduksjonen av det såkalt "Covid-19 viruset" vært under press. Til tross for at de fleste "tiltakene" nå er fjernet ønsker allikevel regjeringen å sikre seg diktatorisk makt over befolkningen hvis det skulle oppstå en "ny situasjon" med en "allmenn farlig sykdom". Man har også endret ordlyden der man ønsker mulighet til tvangsvaksinering for hele eller deler av befolkningen.Tvangsvaksinering krenker individets autonomi og er ensbetydende med slaveri. Din kropp, statens valg. Det faktum at denne "bestemmelsen" sannsynligvis er ment med tanke på såkalte "Mrna vaksiner" gjør saken enda mer graverende. "Mrna vaksiner" er ikke vaksiner i det hele tatt, da man kan bli smittet, kan smitte videre, samt bli syk av det man angivelig er "vaksinert" mot. I tillegg risikerer man alvorlige bivirkninger, potensielt dødelige. Man åpner også for å tvinge såkalt "uvaksinerte" til å oppholde seg i avgrensede områder. Snakker man om konsentrasjonsleire? Et slikt pass vil dele befolkningen i to og blir en form for apartheid.

Hele forslaget er grunnlovsstridig. Det strider også mot menneskerettighetene og Nurenberg protokollene. Det strider mot Naturretten og vil, om det blir innført, uansett savne legitimitet. Statens og regjeringens hovedoppgave må være å jobbe for borgerne og sikre demokrati og frihet, ikke være lakeier for internasjonale entiteter som EU, WHO eller WEF.

Nei til koronasertifikat