Forsiden

Høringssvar fra Camilla Johansen

Dato: 15.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg er imot alt denne høringen innebærer. Jeg er ikke villig til å gi fra meg min rett til å bestemme over egen kropp og heller ikke barna våre sin mulighet til å bestemme over sine kropper.