Forsiden

Høringssvar fra Bergen Prop co.

Dato: 18.02.2022

Svartype: Med merknad

Om koronapass innføres, opphører SAMFUNNSKONTRAKTEN, og det medfører at myndigheter ignoreres, på samme måte som myndighetene ignorerer retten til privatliv, råderett over egen kropp og retten til fri bevegelse.
Om du vil ødelegge et samfunn er koronapass veien å gå...