Forsiden

Høringssvar fra Hans Garseth

Dato: 13.02.2022

Å innføre "segregeringspass" i Norge, er en kriminell handling mot egen befolkning. Dette har ingen forankring i Grunnloven, og er dermed ulovlig.

Gjennomføres dette vil de ansvarlige bli stilt til ansvar og dømt for brudd på menneskerettighetene.