Forsiden

Høringssvar fra John Nystad

Dato: 20.02.2022

Svartype: Med merknad

Nei til koronasertifikat! Menneskerettighetene blir brutt her, grunnloven og Nürnbergkodeksen. Koronasertifikatet er udemokratisk og uvitenskapelig. Koronasertifikatet segregerer, rammer alle og er ett kontrolltiltak. Obs obs: Ved begynnelsen av pandemien kommuniserte sentrale myndigheter i Norge tilfredshet ved at en oppnår ca 80 % vaksinasjonsgrad av befolkningen. Lite er dessverre publisert, godt nok, offentlig av myndighetene om bivirkningene av koronavaksineringene.