Forsiden

Høringssvar fra Karen Redvaldsen.

Dato: 15.02.2022

Dette forslaget må forkastes. Jeg sier nei til dette