Forsiden

Høringssvar fra Agnete Tollan

Dato: 26.02.2022

Svartype: Med merknad


Dette høringsnotatet er jeg sterkt uenig i. Dette strider mot menneskerettighetene, er diskriminerende, og bryter med mine og andres personlige helseopplysninger som er taushetsbelagt.

Svaret er nei.