Forsiden

Høringssvar fra Erling Aamodt

Dato: 17.02.2022

Svartype: Med merknad

Maktapparatet må nå ta innover seg at de er en destruktiv kraft om ikke de stopper den stadig utvidelsen av deres virkeområde. Dere som jobber i staten har et ansvar å begrense dere selv - et meget alvorlig ansvar