Forsiden

Høringssvar fra Emilia Hällström

Dato: 17.02.2022

Nei til all form for tvang.

Det skal være frivillig å ta vaksine, og det skal ikke bli vanskeligere å leve fordi at en velger å ikke ta den.

Dette er et skritt videre mot et kontrollert og låst samfunn hvor vi ikke lenger har frihet å velge hva vi ønsker å gjøre med våres egen kropp! Det er ikke lenger frivillig hvis de som velger å ikke ta vaksinen fratas muligheten å leve som vanlig! Det er tvang og dette er jeg sterkt imot, og det strider også mot de menneskelige rettighetene om å få lov til å bevege seg fritt, blandt annet.

Nei, nei, nei!