Forsiden

Høringssvar fra Jan Thomas Anderson

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

Nei til vaksinepass.!!

Nei til digital id pass

Nei til grønt pass

Nei til id2020