Forsiden

Høringssvar fra Elise Lynge

Dato: 28.02.2022

Svartype: Med merknad

i ditte landet har vi ein historie der vi har kjempa for retten til friheit. i krig mot Sverige, Nazi Tyskland osv. Dei siste åra har vi fått eit land der makta frå myngdigheitene meir og meir missbrukt.Alt skal regulerast og kontrolerast heilt til den minste detalj. Det er på tide at vi får tilbake sjølvbestemmelsen retten over eige liv og eigendom. Nei til koronasertifikat og tvangsvaksinering. vi kan ikkje alltid stole på legevitenskapen, det har historia vist oss. Mengele var og doktor.