Forsiden

Høringssvar fra Kristin

Dato: 14.02.2022

Da sa jeg. Det er bare fattigfolk. De er uforstandige, for de kjenner ikke herrens vei, sin Guds rett. Jeremia 5,4.